1. Mallikuvien valinta

Valikoi muotokuvan kohteesta 1-3 valokuvaa, jotka ilmentävät kohteen luonnetta ja perusolemusta. Kuvien tulee olla selkeitä ja laadultaan riittävän tarkkoja, jotta kohde voidaan kuvata itsensä näköisenä.

Tilaajalla on oltava lupa kuvien käyttöön. Jos Tilaaja ei ole ottanut kuvia itse, tarvitaan valokuvaajan lupa kuvien käyttöön. Tilaaja vastaa kuvien luvattomasta käytöstä.

2. Mallikuvan lähetys ja muotokuvatyön tilaaminen

Tilauksen voi tehdä vain täysi-ikäinen henkilö lähettämällä valitut kuvat sähköisesti osoitteeseen osuuskuntarevontulikuu@gmail.com.

Kerro sähköpostiviestissä seuraavat asiat:
– Millä tekniikalla tahdot muotokuvan toteutettavan?-
– Minkä kokoisen muotokuvan haluat?
– Muut toiveet, esimerkiksi taustan väri
– Yhteystietosi

4. Tarjous ja tilausvahvistus

Revontulikuu vastaa muotokuvatyön tilauskyselyyn, kysyy tarvittaessa lisätietoja ja antaa muotokuvatyöstä sitovan tarjouksen sisältäen hinnan postikuluineen sekä tiedon toimitusajasta.

Tilaaja tekee tilauksen sähköpostilla ja Revontulikuu vahvistaa tilauksen sähköpostitse ja toimittaa tilausvahvistuksen, josta ilmenee toimituksen sisältö ja hinta.

Tekemällä tilauksen tilaaja vahvistaa tutustuneensa ja hyväksyneensä nämä toimitusehdot.

5. Tilauksen peruminen

Tilaajalla on oikeus perua tilaus ennen muotokuvan toimitusta. Tilaus on peruttava 14 päivän sisällä tilausvahvistuksen saapumisesta sähköpostitse osoitteeseen osuuskuntarevontulikuu@gmail.com

Mikäli muotokuvan teko on aloitettu ennen tilauksen peruuttamista, on tekijällä oikeus laskuttaa korvaus tekemästään työstä. Korvauksen suuruus määrittyy sen perusteella kuinka pitkälle työ on ehditty viedä ennen peruuttamista. Korvauksen määrä on 20 – 80 % tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin muotokuvan hinnasta. Mikäli tilaus peruutetaan jää keskeneräinen / valmis muotokuva tekijän vapaaseen käyttöön.

6. Tyytyväisyystakuu

Osuuskunta Revontulikuun muotokuvilla on tyytyväisyystakuu. Kun teos on valmis, Revontulikuu lähettää tekijänoikeus-merkinnällä leimatun näytekuvan tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Jos tilaaja ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse, että muotokuva ei ole sovitun kaltainen, tilaussopimus puretaan sähköpostitse eikä teosta lähetetä tilaajalle. Muotokuva jää tällöin tekijän vapaaseen käyttöön. Jos taas tilaaja hyväksyy muotokuvan, Revontulikuu laskuttaa sen näiden toimitusehtojen mukaisesti.

7. Maksu ja toimitus

Kun muotokuva on valmis ja tilaaja on hyväksynyt sen, Revontulikuu toimittaa tilaajalle sähköpostitse ennakkolaskun. Tilaaja maksaa tilausvahvistuksessa sovitun hinnan ennakkomaksuna Revontulikuun tilille. Maksuaikaa on 14 päivää laskun päiväyksestä. Revontulikuu lähettää muotokuvan postitse tilaajalle, kun maksu näkyy Revontulikuun tilillä.

7. Vahingoittunut lähetys

Muotokuva lähetään vahingoittumattomana. Jos lähetys on vahingoittunut kuljetuksessa, tapahtuneesta kannattaa heti tehdä ilmoitus postille tai muulle kuljettajalle.

8. Palautus

Revontulikuun toimittamalla muotokuvalla ei ole palautusoikeutta. Etäkaupankäynnissä tilaajalla on yleensä oikeus palauttaa tuote 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tämä ei kuitenkaan koske tilaajalle mittatilaustyönä valmistettuja tuotteita. Koska muotokuva on tilaajan valitsemasta valokuvasta valmistettu ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehty tuote, ja koska tilaajalla on mahdollisuus nähdä muotokuvasta näytekuva ennen toimitusta, palautusoikeutta ei ole.

9. Tekijänoikeudet

Revontulikuu luovuttaa muotokuvan yksityiskäyttöön, ellei tilausvahvistuksessa ole erikseen sovittu toisin. Myydyn muotokuvan tekijänoikeudet kuuluvat muotokuvan tekijälle. Muotokuvan tai sen osan kopiointi, julkaiseminen, jakelu ja muuntaminen ilman tekijän lupaa esim. kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.

10. Vastuunrajoitus ja voimassaolo

Revontulikuu ei vastaa missään tilanteessa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Revontulikuun kuhunkin tilaukseen perustuva vastuu rajoittuu tilauksesta maksetun palkkion määrään.

Nämä muotokuvapiirrosten tilaus- ja toimitusehdot ovat voimassa 1.5.2018 alkaen toistaiseksi.